Vijek trajanja i cijena zubnih implantata

Poput prirodnih zuba, ni zubni implantati ne mogu trajati vječno. Trajnost implantata ovisi o nekoliko faktora koje je najlakše podijeliti u dvije grupe. Jednoj grupi pripadaju faktori vezani uz primijenjenu kiruršku tehniku, protetsku terapiju, izgled sveze koštanog i vanjskog dijela implantata, materijal te uz površinu i oblik implantata.

Drugoj grupi pripadaju faktori vezani uz samog pacijenta kojem je implantat ugrađen, o njegovu općem medicinskom zdravstvenom statusu te životnim i oralno-higijenskim navikama.

Zubna ordinacija DentIN, Zagreb: građa implantata, grafika

Ako su zubni implantat te protetska suprastruktura izvedeni prema pravilima struke uz poštovanje preporuka proizvođača implantata, uz pravilno održavanje, bez bitnih promjena općeg i oralnog zdravlja pacijenta, smatra se da implantat može u usnoj šupljini uspješno funkcionirati između 5 i 20 godina.

Održavanje zubnih implantata

Da bi zubni implantat što dulje bio u ustima i obavljao namijenjenu mu ulogu, poželjno je da i pacijent bude motiviran za njegovo njegovanje i održavanje. Od pacijenta se očekuje da surađuje sa svojim stomatologom, redovito dolazi na kontrolne preglede te besprijekorno održava higijenu usne šupljine uz pridržavanje savjeta stomatologa.

Cijena zubnih implantata

Zubni implantati imaju brojne prednosti u odnosu na konvencionalne fiksne ili mobilne protetske nadoknade. Međutim, jedan od razloga zašto zubni implantati nisu, a vjerojatno i neće tako skoro potpuno istisnuti konvencionalna protetska rješenja je upravo njihova cijena.

Naime, cijena zubnog implantata je još uvijek višestruko viša od cijene konvencionalnog protetskog rada. Dugoročno gledajući, ta se viša cijena najčešće isplati, kako zbog funkcionalnosti, estetske vrijednosti, tako i zbog trajanja zubnog implantata.

Trebate li ugraditi dentalni implantat?

  • Da, ako Vam nedostaje jedan ili više zubi, a želite trajno rješenje.
  • Da, ako želite osjećaj žvakanja i pouzdanosti najbliže onom kakve daje prirodan zub.
  • Da, ako želite da rješenje ne ide na štetu okolnih zdravih zubi (zubni most).

Želite li doznati više o zubnim implantatima posjetite naše web-stranice o zubnim implantatima, postupku njihove ugradnje i vijeku trajanja zubnih implantata. Zanima li Vas implantološko rješenje idealno za zamjenu zubne proteze ili potpunu bezubost pročitajte našu web-stranicu o All-on-4.

Kontaktirajte nas i postavite pitanje! Naši stomatolozi i osoblje rado će Vam odgovoriti.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.